ชื่อโครงการ :  พัฒนาพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
สถานที่:  จ.สระบุรี
ผู้ว่าจ้าง :  บริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด